Home / Giáo Dục / Mindmap Unit 8 lớp 6 – Cách học Từ vựng tiếng Anh lớp 6 qua sơ đồ tư duy thông minh

Mindmap Unit 8 lớp 6 – Cách học Từ vựng tiếng Anh lớp 6 qua sơ đồ tư duy thông minh

Sport kids scene collection Free Vector

Ứng dụng học tiếng Anh lớp 6 Unit 8 – App HocHay cho Android & iOS

Tải app HocHay trên App Store

Tải app HocHay trên Google Play

Mindmap Unit 8 lớp 6 – Cách học Từ vựng tiếng Anh lớp 6 qua sơ đồ tư duy thông minh

Bảng tổng hợp Từ vựng tiếng Anh lớp 6 bằng mindmap

10 từ mới tiếng Anh lớp 6 Unit 8 – tải về bộ hình ảnh Từ vựng tiếng Anh làm màn hình khoá – Learn English on Lockscreen

 • 1 – 10

 • 11 – 19

 • 20 – 29

 • 30 – 39

 • 40 – 48

Tổng hợp Từ vựng tiếng Anh lớp 6 Unit 8 có phiên âm – Vocabulary Unit 8 6th Grade

HocHay tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 6 Unit 8 chương trình mới:

Getting Started

Cùng Học Hay soạn từ vựng Unit 8 lớp 6 phần Getting Started nhé!

gym /dʒɪm/ (n) trung tâm thể dục

equipment /ɪˈkwɪp mənt/ (n) thiết bị, dụng cụ

table tennis /ˈteɪ·bəl ˌten·ɪs/ (n) bóng bàn

fit /fɪt/ (adj) mạnh khỏe

congratulations /kənˌɡrætʃ·əˈleɪ·ʃənz/ (n) xin chúc mừng

volleyball /ˈvɑl·iˌbɔl/ (n) bóng chuyền

tennis /ˈten·ɪs/ (n) quần vợt

cycling /ˈsaɪ klɪŋ/ (n) đua xe đạp

skiing /ˈskiː.ɪŋ/ (n) môn trượt tuyết

swimming /ˈswɪm·ɪŋ/ (n) bơi lội

A Closer Look 1

Cùng Học Hay soạn từ vựng Unit 8 lớp 6 phần A Closer Look 1 nhé!

boat /boʊt/ (n) con thuyền

skateboard /ˈskeɪt.bɔːrd/ (n, v) ván trượt, trượt ván

goggles /ˈɡɑɡ·əlz/ (n) kính (để bơi)

racket /ˈræk·ɪt/ (n) cái vợt (cầu lông…)

ski /ski/ (n, v) trượt tuyết, ván trượt tuyết

A Closer Look 2

Cùng Học Hay soạn từ vựng Unit 8 lớp 6 phần A Closer Look 2 nhé!

football /ˈfʊtˌbɔl/ (n) bóng đá

Communication

Cùng Học Hay soạn từ vựng Unit 8 lớp 6 phần Communication nhé!

marathon /ˈmær·əˌθɑn/ (n) cuộc đua ma-ra-tông

career /kəˈrɪər/ (n) nghề nghiệp, sự nghiệp

regard /rɪˈgɑrd/ (v) coi là

Skills 1

Cùng Học Hay soạn từ vựng Unit 8 lớp 6 phần Skills 1 nhé!

last /læst/ (v) kéo dài

ring /rɪŋ/ (n) sàn đấu (boxing)

badminton /ˈbædˌmɪn·tən/ (n) cầu lông

judo /ˈdʒud·oʊ/ (n) võ nhu đạo

ice-skating /ˈɑɪs ˌskeɪt/ (n) trượt băng

sporty /ˈspɔːr.t̬i/ (adj) khỏe mạnh, dáng thể thao

#hochay #tuvungtienganh #apphoctienganh #webhoctienganh #vocabulary #unit8lop6 #tienganhlop6unit8 #tuvungtienganhlop6unit8

Chia sẻ ngay trên các MXH sau để tạo tín hiệu tốt cho bài viết :)
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

About Huyền Trang

Check Also

Làm gì khi trẻ chán học sau kỳ nghỉ hè?

Ngại đến trường là tâm lý chung của nhiều học sinh sau khi kết thúc …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *